Bulgarian ()English (United Kingdom)
TKT-AC10
TKT-AC10TKT-AC10 6.5 18 . . . TKT-AC10 , . , , .


?

:9000Kcal/h /10500W /35700BTU

: Sanden 7H14

: 7.5 kg

:R134a

2 , : 2050 m3/h

2 , : 2600 m3/h

: ?30A? 24V?

: 12V 24V

:MINIBUS, Van ( 18 ),

.