Bulgarian ()English (United Kingdom)
TKT-AC05T
TKT-AC05T


TKT-AC05T , . . .?

: 4300Kcal/h /5000W /17050BTU

: Sanden 5H14

: 5.6

:R134a

: 750 m3/h

: 600 m3/h

: ?15A? 24V?

: 12V 24V

: ; , ..